KENNISMAKING

Tijdens een eerste persoonlijk gesprek, bij voorkeur op de bouwlocatie, maken we kennis met elkaar en het bouwproject. Wij trachten een zo helder mogelijk beeld te krijgen van uw dromen en wensen, we bekijken de bestaande situatie en we peilen naar het budget dat u wenst te besteden. 

In deze fase maken we ook al een ruwe inschatting of alle elementen van het project in balans zijn. Spoort het budget met de ambities? Zijn er naast de door u voorziene werken nog andere ingrepen nodig aan het pand die u niet onmiddellijk had ingeschat? En last but not least zijn wij de geschikte partner voor u om dit project tot een goed einde te brengen? 

Een open en eerlijke communicatie is hier van het grootste belang om een goede uitgangspositie te bereiken voor een mogelijke samenwerking. 

OFFERTE/CONTRACT

Op basis van de vergaarde informatie tijdens de kennismaking, ontvangt u van ons een offerte voor onze diensten. Naast het ereloon, vindt u in onze offerte ook een gedetailleerde opsomming van de werkzaamheden die u mag verwachten van onze zijde, alsook een korte beschrijving van de projectinhoud en het voorziene budget. 

Ligt onze offerte in lijn met uw verwachtingen? Prima, dan gieten we alles in een formele overeenkomst en kunnen we aan de slag. Het ereloon zal doorheen het project in verschillende schijven gefactureerd worden. Hoe dit precies zal gebeuren staat haarfijn in de overeenkomst uitgelegd.  

ontwerp

Voor we aan het ontwerpen kunnen gaan, moeten we de bestaande situatie precies in kaart brengen. Is het een nieuwbouwproject, dan vertrekken we van de opmeting van het perceel door de landmeter. Bij renovatieprojecten meten we eerst de bestaande toestand op. Zijn er bouwplannen beschikbaar, dan vormt dit een goede basis. Maar we verifiëren steeds op het terrein of alles klopt. Deze info verwerken we dan tot een digitaal 3D model. 

Na opvraging van de bouwvoorschriften kunnen we aan de slag om uw droomproject uit werken. Dit ontwerpproces verloopt in verschillende stappen, waarbij we geleidelijk aan evolueren van een ruwe volumestudie met een schetsmatige schikking van de functies naar een volledig uitgewerkt ontwerp met materiaal- en kleurkeuzes. 

In de loop van het ontwerptraject zitten we op regelmatige basis samen om de resultaten te bespreken en waar nodig bij te sturen. Dit gebeurt aan de hand van 2D plattegronden, doorsnedes en gevelbeelden ondersteunt met 3D voorstellingen. Uw input is daarbij erg belangrijk. Per slot van rekening bouwen we voor u!

Zodra het ontwerp voldoende uitgekristalliseerd is, maken we een eerste kostenraming. Ligt deze niet in lijn met het vooropgestelde budget, gaan we terug naar de tekentafel. Op het einde van het ontwerptraject moeten we alle vakjes kunnen afvinken!

omgevingsvergunning

De aanvraag voor de omgevingsvergunning loopt volledig digitaal via het Omgevingsloket. Wij werken alle benodigde documenten uit en laden deze op in het loket. Vervolgens nodigen we u uit om de dossier te ondertekenen. Een belangrijke stap! Vanaf nu ligt het project vast en kunnen er geen wijzigingen meer aangebracht worden aan het ontwerp die vergunningsplichtig zijn. 

aanvraag-omgevingsvergunning

Na indiening van het dossier, start een (lange) periode met verschillende etappes (zie afbeelding hiernaast). De doorlooptijd is afhankelijk van verschillende parameters, maar reken toch op zo’n 135 tot 180 dagen alvorens de werken kunnen opstarten. En dat voor zover het dossier door de overheid positief beoordeeld wordt (wat gelukkig in de meeste gevallen zo is).  

Na indiening van het dossier, start een (lange) periode met verschillende etappes (zie afbeelding). De doorlooptijd is afhankelijk van verschillende parameters, maar reken toch op zo’n 135 tot 180 dagen alvorens de werken kunnen opstarten. En dat voor zover het dossier door de overheid positief beoordeeld wordt (wat gelukkig in de meeste gevallen zo is).  

In onderling overleg kunnen we deze tijd eventueel ook al gebruiken om het offertevraag dossier op te stellen en uit te sturen naar de aannemers.

werkwijze-architect-omgevingsvergunning

offertevragen

Als architect is het onze rol om u maximaal te ondersteunen in uw zoektocht naar een (of meerdere) aannemer(s). Alles start daarbij met een goed uitgewerkt offertevraag dossier. Dit omvat uitvoeringsplannen, een meetstaat met de hoeveelheden van elk artikel en een lastenboek waarin de uitvoeringswijze van de werken omschreven wordt. 

Wij bezorgen u deze informatie in digitale vorm en u kan dan zelf de aannemers aanschrijven die u wenst te contacteren. Desgewenst nemen wij deze taak van u over. Voor de belangrijkste aannemingen organiseren wij een locatiebezoek zodat de aannemer een goed beeld heeft van de situatie en de uit te voeren werken. 

De offertes die u ontvangt, zullen door ons gescreend worden op volledigheid en overeenstemming met de eisen zoals opgesomd in het offertevraag dossier. Wij plaatsen alles in een overzichtelijke tabel, waarin de offertes onderling vergeleken worden en afgezet worden aan het geraamde budget. Zodoende behoudt u op elk moment van het traject het overzicht en kan u op een goed onderbouwde wijze de door u gewenste aannemer(s) aanduiden. 

uitvoering

Van zodra de vergunning uitvoerbaar wordt (36 dagen na aanplakking van de vergunning), kunnen de werken opgestart worden. 

Wij hechten veel belang aan een goede opvolging van de werken. In functie van de werken worden er werfvergaderingen gehouden (doorgaans wekelijks) met de betrokken aannemers om de kwaliteit en vordering van de werken op te volgen en om in onderling overleg de nodige beslissingen te nemen. Van dit alles stellen we werfverslagen op met actiepunten die zolang hernomen worden totdat zij opgelost zijn.  

Daarnaast organiseren we met elke aannemer een startvergadering op de werf waarin de werkzaamheden nog eens in detail overlopen worden. En natuurlijk gaan we af en toe eens onverwacht langs om een oogje in het zeil te houden…

nazorg

De laatste stap voor de aannemer(s), is de oplevering van de werken. Wij staan u hierin bij en volgen de afgesproken verbeterpunten op. 

Nadat het bouwproces afgerond is, verzamelen wij de nodige documenten voor de EPB-verslaggeving en het Post Interventie Dossier. Zo kan u met een gerust hart uw nieuw pand in gebruik nemen en er nog jarenlang onbezorgd van genieten…