VISIE

JMarchitecten is als bureau voornamelijk actief in de particuliere woningbouw. Wij hebben de brandende ambitie om uw leef- en werkomgeving mooier èn functioneler te maken. We vertrekken daarbij van uw wensen en dromen, maar verliezen het bredere plaatje niet uit het oog. Bouwen gebeurt immers niet in het luchtledige, maar binnen een ruimtelijke en historische context. 

Elk project is voor ons een feest, een nieuwe uitdaging waar we maar al te graag onze tanden in zetten. Persoonlijke betrokkenheid kenmerkt onze aanpak. Een opdrachtgever is geen klantnummer. Vergeet dus dertien in een dozijn oplossingen! Wij bekijken elke project met een frisse blik en gaan voor verrassend maatwerk. De vormentaal die we hanteren is resoluut hedendaags, zonder steeds terug te grijpen naar de steriele witte-dozen-architectuur.

We houden van zuivere lijnen, mooie verhoudingen en eerlijke materialen. Logische eenvoud bedriegt daarbij soms. Het is het resultaat van hard werk. We kruiden vaak af met een snuifje weerbarstigheid, een verrassende twist. Gedoseerd weliswaar. Architectuur is maar al te vaak egotripperij…

O ja, we vergeten nog te vermelden dat de werf onze tweede thuis is. Geef ons maar de geur van vers metselwerk! We leggen ons oor graag te luisteren bij doorwinterde vakmannen, maar houden ook een kritisch oogje in het zeil. ‘Trust, but verify’, zei ooit een Amerikaans president in een heel andere context. 

Op het einde van de rit moeten de cijfertjes ook kloppen. Euro’s, E-peil, U-waarden, ventilatiedebieten, … Niet het meest sexy onderdeel van onze opdracht, maar wel essentieel. Wij zoeken samen met u naar betrouwbare bouwpartners die aan een eerlijke prijs en volgens de normen werken. En helpen u om de juiste prioriteiten te stellen en goede afspraken te maken. Zo weet u dat uw kostbare centjes optimaal besteed zijn. Noem het een stuk gemoedsrust in een – laten we een kat een kat noemen – best stressvolle context.