dv14he

DV14HE

gebouw
projecttype
locatie

speelplaats van kleuter- en basisschool
renovatie (ism met architect Stefan De Bruyn)
Heffen (Mechelen)

opdracht

concept

Een grote zandbak en trap vormden een harde barriere tussen de bestaande speelplaatsen van de kleuter- en lagere school. Het doel van de heraanleg was een meer geïntegreerd geheel waarin beide groepen toch conflictloos naast elkaar kunnen spelen.

De school is gelegen in het dorpshart van Heffen. De speelplaatsen zijn gelegen in het binnengebied van een woonblok en zijn dan ook relatief krap bemeten. Het ontwerp beoogde in de eerste plaats om de speelplaatsen te zoneren waarbij verschillende leeftijdsgroepen en speltypes min of meer conflictloos naast elkaar zouden kunnen staan.

Omdat er gewoekerd moest worden met de beschikbare ruimte, diende elk structurerend element tegelijkertijd meerdere functies te vervullen; zitelementen in zichtbeton nodigen ook uit tot spel èn kunnen dienen als mini theatertjes voor een klassiekaal buitenmoment. De doorkruipopening maakt van de functionele keerwand tussen de speelhelling en de trap tegelijk een spelelement. De trapvormige helling in felgekleurde rubberen vlakken overwint speels het hoogteverschil tussen de beide speelplaatsen en dient als valondergrond voor de toestellen