cp15ru

CP15RU

gebouw
projecttype
locatie

rijwoning
interne renovatie
Ruisbroek (Puurs)

opdracht

concept

De renovatie van de uitgeleefde keuken en het opentrekken van de gelijkvloerse verdieping die sterk ‘verkaveld’ was. Doel was om de verschillende zones meer op elkaar te betrekken en het licht/zicht vrij spel te geven.

Om tot een evenwichtigere ruimtegebruik te komen,
herschikten we de functies op het gelijkvloers. In het
donkere hart van de woning kreeg de nieuwe leefkeuken
een prominente plaats; de plafondhoge keukenwand met
kooknis loopt naadloos over in de zitruimte en vormt zo
een verbindend element.

Het zuivere balkvolume in wit acrylaat van het spoeleiland
vormt het scharnier van de herschikte activiteiten in de dagzone; aan de straatgevel de eetruimte, aan de tuinzijde de zithoek en bureau en tot slot centraal een speelhoek voor de twee kinderen.

Het spel van verspringende plafondhoogtes creëert afzonderlijke sferen; intiemer in het centrale deel van de woning, ruimtelijker naar de gevels toe. Het lage plafond gomt de doorgangen weg tot vrijstaande muurpanden die slim worden opgenomen in het maatmeubilair; de ruimte vloeit ongehinderd...